19-03-25-slikvirker-oslonøkkel-02

Automatisert saksbehandling

"Automatisert saksbehandling" er et av Origos satsingsområder. Vi ønsker å gi Oslos innbyggere enklere, tryggere og raskere søknadsprosesser.

Sammen med virksomhetene jobber vi med å realisere bedre og raskere søknadsprosesser for innbyggere og næringsliv gjennom digitaliserte søknadsskjemaer og automatisert saksbehandling.