Avhukede bokser og høyhus rekke

Hvem får tilgang?

Du som administrator styrer hvem som får tilgang til lokalet eller tjenesten

Mange tenker at en app for å åpne døren gjør at "hvem som helst kan få tilgang". Så feil kan man ta. Oslonøkkelen gir deg faktisk bedre kontroll med hvem som kommer og går.

Adminpanel med Nøkkelknippe-funksjon
NØKKELKNIPPE: Enkelt admin-panel som styrer tilgangene.

Når låsesmeden har koblet opp det som trengs, og Oslonøkkelen er aktiv, er det din tur til å sitte ved spakene. Det er 4 ulike måter å styre hvem som får tilgang til lokalet.

Den som eier døren må bestemme regler for hvem som skal slippes inn, og når de skal få slippe inn. Dette kaller vi tilgangsstyring. Disse 'reglene' hjelper noen fra Oslonøkkelteamet deg med å få på plass, på en av disse tre måtene:


1) Origos bookingløsning
Hvis du har et lokale som skal lånes ut til frivillige eller innbyggere, kan disse få tilgang via en gyldig booking - foretatt gjennom Origos bookingløsning. Målet er å få til en sømløs opplevelse fra booking av lokalet til selve gjennomføringen av utlånet. Dette har vi illustrert her


2) Tjenesteeiers eget fagsystem
De som skal få tilgang kan alternativt legges inn via et eksisterende fagsystem. Det kan for eks være Deichmans lånedatabase, et medlemsregister eller en nasjonal fellesløsning (Folkeregisteret). Da vil du styre tilgangen fra ditt fagsystem, som er koblet mot Oslonøkkelen.

 

3) Be om tilgang eller Oslonøkkelen sin administrasjonsløsning
Hvis ikke tilgangene skal gis i forkant, kan nye brukere også "Be om tilgang". Se et eget avsnitt om dette. Alternativ kan brukere legges inn manuelt i Oslonøkkelen sin administrasjonsløsning. Du vil få en kort og enkel opplæring i hvordan denne administrasjonsløsningen fungerer, slik at du kan styre det videre.

 

4) Tredjepartssamarbeid
Tilgang kan også gis gjennom en tredjepart. Vi planlegger en pilot på dette med BUA - en frivillig, gratis utlånsportal av utstyr til sport og fritid. Innbyggeren booker utstyret hun vil låne på nett, og kan hente dette utenom åpningstid med bruk av Oslonøkkelen. Da vil altså BUAs utlånssystem fortelle Oslonøkkelen hvem som skal ha tilgang. 

Man kan også velge å la 'døren' være åpen for alle Oslonøkkel-brukere. Dette er for eksempel tilfellet på minigjenbruksstasjonene i Oslo. 

Mobil med kart i hånd foran dør

SIKKERHET: Det er viktig for deg som tjenesteeier/den som har ansvar for et lokale som lånes ut, å alltid ha kontroll på hvem som har tilgang til lokalet. Oslonøkkelen styrer dette på en sikker måte.

Oppsummert er det tre gode grunner til å bruke Oslonøkkelen:

 • Ingen fysiske nøkler som kan mistes, eller lånes bort til noen som ikke skal ha dem
 • Enkel digital oversikt over hvem som har tilgang, og når de har det
 • Lett å legge til nye brukere, og fjerne gamle som ikke lenger skal ha tilgang
 • Om forfatteren
  Hilde Bakkeli

  Produktområdeleder Åpen by

  Hilde Bakkeli er produktområdeleder i Oslo Origo. Hun har ansvaret for at produktene bookingløsning og Oslonøkkelen, og at disse utvikles basert på brukernes behov og tas i bruk av virksomhetene i Oslo kommune.

  hilde