Dame går inn av dør med dørpumpe

Døren er ok: Hva nå?

Her finner du en oversikt over de neste stegene til å få Oslonøkkelen i gang.

Før vi går videre i prosessen, kan du se gjennom denne huskelisten. Dette er det du trenger å ha kontroll på:

  • Tilgangskontroll: Som tjenesteeier må du bestemme hvem som skal ha tilgang til rommet, og når de skal ha det. Dette kan styres gjennom Origos bookingløsning, et fagsystem ell. Se for øvrig "Hvem får tilgang". 
     
  • ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) for å sikre at innbyggertjenesten er forenlig med øvrig aktivitet i bygget. Det kan for eks være at rommet er avgrenset/stengt inn mot andre deler av bygget, at verdifulle gjenstander er låst inne, og at det er tilgang til toaletter. 

Nå er det på tide at du kontakter Origo-teamet. De vil hjelpe deg med den digitale administrasjonsløsningen, og gi deg opplæringen du trenger. Origo sikrer at Oslonøkkelen er 'up and running', og kan kontaktes hvis det er noe du ikke får til. 

 

Kontakt: Enkleste måten å få raskt svar fra Origos team, er å kontakte oss på denne mailadressen: support@citykey.zendesk.com

Team oppstilt med grønne planter i hendene
TIL TJENESTE: Oslonøkkel-teamet kan både holde liv i grønne planter, og hjelpe deg med det du trenger.