Illustrasjon av hus med mann utenfor, manns om peker på nøkkel

Krav til deg som tjenesteeier/utlåner

Bookingløsningen utvikles av Origo som en fellestjeneste for hele Oslo kommune. Det innebærer at kostnadene for utviklingen ligger hos Origo, og at den kan tas gratis i bruk av de som ønsker den.

Tjenesteeier må stille med ressurser til innføringen og oppfølging av Bookingløsningen. 

Tjenesteeier kan være en bydel, en virksomhet eller et lokale, som for eks et nærmiljøhus eller bydelsrom.

Dette forventes av en tjenesteeier i et samarbeid med Origo:

 • ta ansvar for den praktiske gjennomføringen av utlån for å sikre at dette blir gjort på en forsvarlig og god måte (se figuren under)

 • ha en tett dialog og samarbeid med Origo for å forbedre og tilpasse løsningen til frivillighet og ansattes behov

 • markedsføring og intern/ekstern kommunikasjon med lokale målgrupper

Hus av puslespillbrikker med forklaringer

Hvilke lokaler kan vi ta inn i løsningen våren/sommeren 2021?

Vi ser etter flere lokaler som ønsker å ta i bruk bookingløsningen. Siden vi er i en tidlig fase, har vi foreløpig noen kriterier:

 • Ligger ditt lokale under denne listen av lokaler til utlån og utleie i Oslo kommune? Hvis ikke, ønsker du å legge til ditt lokale i denne listen?

 • Har ditt lokale mellom ett til fire rom som lånes ut til frivillighet og innbyggeren?

 • Administreres utlånet av en Oslo kommune ansatt (med Oslo kommune bruker/e-post)?

 • Ønsker du å ha bedre kontroll, oversikt og sikkerhet rundt utlåns administrasjonen av dine lokaler?

 • Har du alle "brikkene i huset" (figuren over) på plass allerede?

 • Ønsker du å gjøre det enda enklere for frivilligheten å låne dine lokaler?

 • Er du interessert i en digital bookingløsning til dine lokaler?

 • Er du villig til å ta i bruk bookingløsningen sånn som den er i dag, og bli med i vår reise med å videreutvikle den basert på brukernes behov som blir kartlagt på veien?


Book et møte med oss for å komme i gang! Vi tar gjerne en prat med de som ikke møter alle kriteriene i lista også!

Har du spørsmål?

Kontakt Produktområdeleder Hilde Bakkeli: hilde.bakkeli@origo.oslo.kommune.no

eller

Forretningsutvikler Rune Falch Sandland:
rune.sandland@origo.oslo.kommune.no

 • Om forfatteren
  Hilde Bakkeli

  Produktområdeleder Åpen by

  Hilde Bakkeli er produktområdeleder for området Åpen by i Oslo Origo. Åpen by arbeider med digitale produkter for oversikt og tilgang til kommunale lokaler for å sikre at innbyggere og frivillige har steder å være for å gjennomføre aktiviteter og skape levende nærmiljøer. Hun har ansvaret for produktene bookingløsning og Oslonøkkelen, og at disse utvikles basert på brukernes behov og tas i bruk av virksomhetene i Oslo kommune.

  hilde