Barn i sal med hendene i været

Hvem er bookingløsningen for, og hvorfor lager vi den?

Bookingløsningen er utviklet for å løse både frivillighetens og Oslo kommunes ansatte sine behov. Vi har som mål å lage et godt verktøy for å gi frivillige i Oslo en oversikt over tilgjengelige lokaler, og for å gjøre det enkelt for de ansatte å håndtere utlån.

Basert på innsikt 

Løsningen er basert på Frivillighetsmeldingen, forskningsartikler og annen innsikt, som kort oppsummert viser denne listen over behov fra frivillige organisasjoner og ansatte i kommunen.

1) FRIVILLIGHETENS BEHOV: 
2) ANSATTE/INTERNES BEHOV: 
 • informasjon om leietaker/aktivitet som beslutningsgrunnlag for søknadsbehandlingen

 • effektiv behandling av både enkeltutlån og semesterlån

 • formidling av kontrakt

 • formidle informasjon om brannsikkerhet

 • innrapportering av utlån i forbindelse med refusjonsordning

 

Byrådet vil at kommunens lokaler, anlegg og uterom i større grad skal være meråpne og tilgjengelige både for organisert og egenorganisert frivillighet.

Frivillighetsmeldingen, 2016

Godt verktøy for ansatte

Origo ønsker at bookingløsningen skal være et godt verktøy som vil hjelpe deg som låner ut lokaler (om det så er et bydelslokale eller en skole), og løser disse behovene:

 • reduserer tid til administrasjon av henvendelser og kontrakter

 • gjøre fordelingen rettferdig for nye organisasjoner vs gjengangere

 • forplikte lånetaker til å lære seg brannregler

 • sikre like arbeidsprosesser og system for alle som driver med utlån – enklere for virksomhetene og lokaler å forholde seg til

 • mulighet for selvbetjent tilgang, unngå manuell nøkkelhåndtering/kostnader ved tilsynsvakt

 • gir kommunen en oversikt over hvor mye som lånes ut, kan danne grunnlag for refusjonsordning til lokaler som lånes ut

 

Hvordan har andre har tatt bookingløsningen i bruk?

Det er ofte inspirasjon å hente fra å se hvordan andre har løst det. Her vil du få innsikt i bla nærmiljøhuset Rachel Grepp sin måte å bruke bookingløsningen på.

Artikkel fra åpningen av nærmiljøhuset Rachel Grepp (Nordre Aker Budstikke).

Hvordan kommer du i gang med bookingløsningen?

 1. Hvem er bookingløsningen for, og hvorfor lager vi den?

 2. For deg som låner ut lokaler
 3. Krav til deg som tjenesteeier/utlåner
 4. Booking på vegne av andre
 5. Sømløs utlån og tilgang til lokaler
 • Om forfatteren
  Hilde Bakkeli

  Produktområdeleder Åpen by

  Hilde Bakkeli er produktområdeleder for området Åpen by i Oslo Origo. Åpen by arbeider med digitale produkter for oversikt og tilgang til kommunale lokaler for å sikre at innbyggere og frivillige har steder å være for å gjennomføre aktiviteter og skape levende nærmiljøer. Hun har ansvaret for produktene bookingløsning og Oslonøkkelen, og at disse utvikles basert på brukernes behov og tas i bruk av virksomhetene i Oslo kommune.

  hilde