Samarbeidslek i snøvær med balansering på bruskasser

Slik er vi organisert

Formelt og i hverdagen

I praksis er det en veldig flat organisering i Origo, og særdeles lav terskel for å spørre hvem som helst om hva som helst.

Lederne våre klarer seg utmerket i rampelyset de, men du vil langt oftere se at scenen overlates til andre. Om det er internseminarer, allmøter, eller kanskje Origo som presenteres for utenforstående, så er det som oftest fagfolkene og de ansatte du ser og hører.

Formell organisering

Det er ikke så mange formelle nivåer i Origo. Etatsdirektøren har en ledergruppe med seks avdelingsledere, og noen av disse har igjen personal- og fagledere.

Origo organisering
Origo sin formelle organisering. Etatsdirektøren har seks avdelingsledere i en linje-/staborganisering.

Funksjonell og praktisk organisering

I praksis sitter de fleste av oss i det daglige i tverrfaglige produktområder og -team.

Origo team
Den funksjonelle hovedinndelingen i Origo er gjennom de guloransje boksene som vi kaller produktområder. Her bor de tverrfaglige produktteamene.

Fire av produktområdene er spesielt orientert mot ulike livsfaser og behov hos innbyggerne:

På tvers av faser og ulike innbyggerbehov har vi et eget team som jobber med løsningen som står bak de fleste skjema og søknader. Dette er inngangsporten til hundrevis av kommunale tjenester.

For å understøtte produktområdene har vi også bygget opp to mer fagorienterte avdelinger:

Origo i kommunekartet

Origo er en av rundt 50 selvstendige virksomheter som utgjør Oslo kommune. Om du ikke har blitt sjøsjuk av alle organisasjonskartene allerede, så kan vi by hele kommuneorganiseringa i én illustrasjon:

Organisasjonskart Oslo kommune med Origos plassering uthevet
Oslo Origo er underlagt Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.

Selv om det ser ut som vi er inneklemt mellom Helseetaten og Sykehjemsetaten, så jobber Origo i praksis på tvers av alle disse boksene.

Noe av det aller viktigste er at det er kort vei til bydelene, og dermed alle innbyggerne. Bydelsdirektørene og Origo-direktøren har samme sjef: Kommunaldirektøren for eldre, helse og innbyggertjenester.

  • Om forfatteren
    Erlend Schei

    Kultur, kommunikasjon og HR

    Kulturutvikler i Oslo Origo sin avdeling for kultur, kommunikasjon og HR. Programmering, employer branding, organisasjonsbygging og internkultur. Bakgrunn fra blant annet FINN.no og Bouvet.

    cvbilde mus