Eldre kvinne og ung kvinne ser sammen på en mobil

Hvordan kan du som kommuneansatt ta i bruk Helseveiviser?

Jobber du i Oslo kommune, og lurer på hvordan din bydel kan ta i bruk Helseveiviser? Det vil vi gjerne hjelpe deg med!

Alle bydeler i Oslo kommune er velkomne til å ta i bruk og implementere Helseveiviser. Helseveiviser er bygget på at bydelene legger inn aktuelle forebyggende lavterskel-tjenester for innbyggere i sitt område. Helseveiviser er derfor ikke komplett før alle bydelene har implementert verktøyet. En lavterskel-tjeneste er som regel lett å sette i gang med for innbyggeren.

Hvordan kan Helseveiviser hjelpe min bydel?

Helseveiviser gir innbyggere enkelt oversikt over relevante tilbud og tjenester, ut ifra deres behov. Også ansatte i bydelen kan bruke veiviseren for å finne aktuelle tjenester for brukere de er i kontakt med.

I dag er Helseveiviser rettet mot målgruppen 60+, og har som formål å hjelpe dem å finne relevante forebyggende tilbud. I det store bildet kan dette bidra til mer forebygging av helseproblemer i bydelen. For den enkelte kan det bidra til en større mestring av hverdagen, til tross for sykdom og/eller funksjonstap.

Når innbyggere bruker Helseveiviser, kan bydelen se hvilke behov, hindringer og tilbud som klikkes på mest. Dette kan være grunnlag for både fremtidig justering av tilbud og nye tiltak. 

Eldre mann går tur sammen med en ung mann
Satsingsområdet "Aldersvennlig Oslo" står på trappene nå. Foto: Oslo kommune

Hva må bydelen gjøre?

Bydelen dedikerer en person i virksomheten som er koordinator for arbeidet med å legge inn bydelens tjenester, samt kontaktpunkt for Oslo Origo. Team Veiviser i Origo sørger for opplæring i bruk av Helseveiviser og eget innholdsverktøy, og bistand etter behov. Bydelene og Origo samarbeider om videreutvikling av Helseveiviser ut ifra hva brukertester og klikkstatistikk forteller oss.

Tilbud og tjenester som legges inn i Helseveiviser for bydelen, viser alltid til en landingsside. Dette vil som regel være en eksisterende nettside på oslo.kommune.no, som for eksempel informasjon om fysioterapi. Innholdet i Helseveiviser er bygget opp slik at man skal slippe å vedlikeholde dobbelt opp. Det er for eksempel laget automatisk sjekk av om URL-er fungerer.

Den viktigste jobben bydelen gjør, er å relatere bydelens tjenester til valgene brukeren kan gjøre i Helseveiviser – det er her “magien” skjer. Dette gjøres når en bydelstjeneste registreres første gang i Helseveiviser. 

Har du spørsmål? Send oss en e-post.

  • Om forfatteren
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.